Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pangajaran Basa Madura Kelas 3-6 SD

 

Materi pangajaran basa Madura kaangguy kelas 3 (tello') kantos kellas 6 (enem) laen epon enggi ka'dinto misal epon kadiya: Carakan Madura, lagu Madura, Masakan Madura, tor careta pandha' (carpan) basa Madura.Lengkap epon kadi ka'dinto:

Carakan Madura

Lagu Madura

Masakan Madura

Careta pandha' (carpan) basa Madura


Manabi abaliya dha' halaman postingan sabellun epon, klik tombol ebaba paneka. Saka'dinto  materi pangajaran basa Madura kelas 3 (tello') semester 1 (settong); materi pangajaran basa Madura kelas 3 (tello') semester 2 (dhuwa'); materi pangajaran basa Madura kelas 4 (empa') semester 1 (settong); materi pangajaran basa Madura kelas 4 (empa') semester 2 (dhuwa'); materi pangajaran basa Madura kelas 5 semester 1 (settong); materi pangajaran basa Madura kelas 5 semester 2 (dhuwa'); materi pangajaran basa Madura kelas 6 semester 1 (settong); materi pangajaran basa Madura kelas 6  semester 2 (dhuwa') tor Carakan Madura, lagu Madura, Masakan Madura, tor careta pandha' (carpan) basa Madura. Mator sakalangkong moga amanfaat.

Somber:
http://blograsyad.blogspot.com/

Post a Comment for "Pangajaran Basa Madura Kelas 3-6 SD"