Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pangajaran Basa Madura Kelas 3-6 SD

Postingan paneka aesse materi pangajaran basa Madura kanggauy kelas 3-6 SD Non Balai Bahasa Jaba Temor. (ngangguy ejaan Songennep). Materi paneka aropa'agi materi umum kaangguy kelas 3 kantos kelas 6 sekolah dasar.

Dhalem postingan paneka aesse materi sareng bab: materi pangajaran basa Madura kelas 3 (tello') semester 1 (settong); materi pangajaran basa Madura kelas 3 (tello') semester 2 (dhuwa'); materi pangajaran basa Madura kelas 4 (empa') semester 1 (settong); materi pangajaran basa Madura kelas 4 (empa') semester 2 (dhuwa'); materi pangajaran basa Madura kelas 5 semester 1 (settong); materi pangajaran basa Madura kelas 5 semester 2 (dhuwa'); materi pangajaran basa Madura kelas 6 semester 1 (settong); tor materi pangajaran basa Madura kelas 6  semester 2 (dhuwa').

Materi pangajaran basa Madura kasebbut coma aropa'agi conto. Panjenengan bisa kembangagi sesuai kebutuhan sakola'an bang sebangnga.


Pangajaran Basa Madura Kelas 3-6 SD

Materi pangajaran basa Madura kelas 3 (tello') semester 1 (settong); 

Materi pangajaran basa Madura kelas 3 (tello') semester 2 (dhuwa'); 

Materi pangajaran basa Madura kelas 4 (empa') semester 1 (settong); 

Materi pangajaran basa Madura kelas 4 (empa') semester 2 (dhuwa'); 

Materi pangajaran basa Madura kelas 5 (lema') semester 1 (settong); 

Materi pangajaran basa Madura kelas 5 (lema') semester 2 (dhuwa'); 

Materi pangajaran basa Madura kelas 6 (enem) semester 1 (settong); 

Materi pangajaran basa Madura kelas 6 (enem) semester 2 (dhuwa').

Materi pangajaran basa Madura laen epon bisa klik tombol NEXT ebaba paneka.

Saka'dinto materi materi pangajaran basa Madura kelas 3 (tello') semester 1 (settong); materi pangajaran basa Madura kelas 3 (tello') semester 2 (dhuwa'); materi pangajaran basa Madura kelas 4 (empa') semester 1 (settong); materi pangajaran basa Madura kelas 4 (empa') semester 2 (dhuwa'); materi pangajaran basa Madura kelas 5 semester 1 (settong); materi pangajaran basa Madura kelas 5 semester 2 (dhuwa'); materi pangajaran basa Madura kelas 6 semester 1 (settong); tor materi pangajaran basa Madura kelas 6  semester 2 (dhuwa') moga amanfaat.Somber:
http://blograsyad.blogspot.com/


Post a Comment for "Pangajaran Basa Madura Kelas 3-6 SD"